12 เมษายน 2562 เกษตรกรเผาตอซังข้าว-ไร่อ้อยกันเป็นว่าเล่น หนักสุดพื้นที่เขตอำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอท่าบ่อ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/74429

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ บ้านศาลาคำ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย หลังได้รับผลกระทบจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ยังคงจุดไฟเผาต้นอ้อยก่อนให้คนงานตัดส่งโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้หลายบริเวณมีเขม่าจากการเผาลอยในอากาศและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างถึงแม้ว่าทางจังหวัดจะขอความร่วมมือกับเกษตรห้ามเผาแล้วก็ตาม ส่วนชาวนาในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ที่เผาตอซังข้าวและการเผาหญ้าแห้งก่อนเริ่มต้นฤดูกาลทำนารอบใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5)ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ยังคงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยจะสังเกตได้อย่างชัดเจนในช่วงเช้า ซึ่งก่อนหน้าประชาชนเข้าใจว่าคือหมอก แต่จริงๆแล้วคือควันฝุ่นละออง โดยหน่วยงานรัฐได้ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ให้ประชาชนงดการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควัน กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งที่มีพิษ ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า เช่น การเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง เผาหญ้าในเขตไหล่ทางสาธารณะ การเผาเศษเป็นการทำปุ๋ยหมักหรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลายหากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และผู้ใดเผาวัตถุก่อให้เกิดเพลิงไหม้เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 150,000 บาท และอาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทางเพ่ง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติตาม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จนต้องมาพึ่งสื่อมวลชนนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน.